Vi använder cookies för att göra ditt presentletande så smidigt som möjligt. OK
 

Stoppa köns­stympning i Kenya

Trots pågående projekt inom utbildning och informationsspridning är könsstympning fortfarande mycket utbrett i Kenya. Genom ett projekt av Läkarmissionen kan du vara med och göra skillnad för flickorna.

Tack vare ditt bidrag får Läkarmissionen mer resurser till att driva projektet framåt. Bland annat genomförs utbildningar, både för flickorna och för de högre uppsatta i byarna. Fler och fler av invånarna förstår genom utbildningarna att könsstympning innebär livslångt lidande och att det bör stoppas.

Du kan välja att skänka ett valfritt belopp och dessutom erhålla ett gåvobevis för ditt bidrag.